Miljö och hållbarhet

Kvalitet och långsiktighet har varit ledord för Tepro ända sedan verksamheten startade för mer än 30 år. Vi har hållit oss till vad vi är bra på och inget annat. Vi har tillverkat och försålt toner till skrivare under alla dessa år. Och det har vi varit och är till 100 % bra på. Vi har aldrig varit störst men ofta först.

Svanenmärkning

Tepro blev år 1995 ” pionjären” i Sverige med Svanen märkning av de tonerkassetter som då tillverkades i Malung..

Livscykelstudie

En studie utförd hos Tepro av miljövetarprogrammet vid högskolan i Halmstad har givit svart på vitt kring miljövinsterna vid utskrifter med miljötoner. Livscykelanalysen visade på en skillnad på drygt 100 % i miljöutsläpp vid användning av originaltoner i jämförelse med Tepros miljötoner.

Grön omställning

En undersökning av tillväxtverket (Rapport 0458 år 2023) visade på att 8 av 10 företag anser att grön omställning är en viktig förutsättning för konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet. Samtidigt upplever företag utmaningar inför grön omställning. Majoriteten av företagen anser att det krävs ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal och företagsledning.

I kontrast härtill kan man på företag och inom förvaltning mycket enkelt minska miljöpåverkan inom all utskriftshantering och kopiering. Dagligen skrivs det ut stora kvantiteter papper. Att skriva ut med miljötoner ger stora miljövinster jämfört med utskrifter med originaltoner. Miljökassetten har därtill väsentligt lägre pris än originalkassetten. Tepro miljötoner har i allt en given plats bland de rätta produkterna för det Gröna Kontoret.

Tepro miljötoner…….
halverar både miljöpåverkan och priset
jämfört med originaltoner