RETURHANTERING

Våra kunder kan kostnadsfritt returnera förbrukade tonerkassetter till vår returhantering hos Rectel AB utanför Malmö, www.rectel.se.

teprokretslopp2
Efter sortering hos Rectel går i huvudsak alla tomma originalkassetter, vidare för tillverkning av miljötoner. Emballage och wellpapp källsorteras. Avfall, trasiga kassetter, plaster och rester av tonerpulver går vidare till SYSAV i Malmö, www.sysav.se. Avfallet förbränns där och värmen går till uppvärmning av hus i Malmö.
Beställ hämtning av förbrukade kassetter på mail eller telefon till oss.