Priser
Tepro ger varje kund bästa priser baserade på uppgifter om antal skrivare,
förbrukning mm.
Tepro tillhandahåller alltid kunden en egen specifik prislista 
för de produkter som kunder har intresse av att köpa.

BESTÄLLNING – BESTÄLL
Tepro tar emot order fritt på det sätt som kunden önskar. .

TONERÖVERVAKNING – AUTOMATISK BÄSTÅLLNING
Med en programvara som övervakar tonernivån i skrivarna undviks en ofta
tidskrävande hantering vid behov av ny toner till en skrivare. Programvaran
kontrollerar tonernivåerna och larmar när en viss mängd toner återstår.
Vi erbjuder programvara för eller anslutning till installerad programvara för
automatisk tonerbeställning. Härigenom har verksamheten alltid en ny toner
på plats innan den gamla tagit helt slut.
Vid autoorder levereras valfritt den toner, miljötoner eller original, som används
i den aktuella skrivaren.