GARANTIER

KVALITETSGARANTI
Tepro garanterar samma funktion och prestanda för alla miljökassetter och trumenheter som för motsvarande original tonerkassett (OEM).

OBEGRÄNSAD GARANTITID
Tepro lämnar fullständig produktgaranti under hela den tid som miljökassetten användes i den skrivare den är installerad (obegränsad tidsmässigt).

PRODUKTANSVAR
Tepro ersätter samtliga direkta kostnader för reparation i händelse en Tepro miljökassett skulle skada användarens skrivarutrustning/kopiator vid normal hantering.

SKRIVARTILLVERKARENS GARANTIER
Skrivartillverkarens garantier gäller alltid fullt ut oberoende om originaltoner eller miljötoner användes för utskrifter.