PRISER
Tepro tillämpar gentemot varje kund en bästa prissättning baserad på uppgifter om
antal skrivare, förbrukningen mm. Tepro tillhandahåller alltid en egen specifik prislista
för de produkter som kunden har angett intresse för att köpa.

BESTÄLLNING – ORDER
Tepro tar emot order fritt på det sätt som kunden önskar..

TONERÖVERVAKNING – AUTOMATISK BESTÅLLNING
Med en programvara som övervakar tonernivån i skrivarna undviks en ofta
tidskrävande hantering vid behov av ny toner till en skrivare. Programvaran
kontrollerar tonernivåerna och larmar när en viss bestämd mängd toner återstår.
Vi erbjuder programvara för eller ansluter till installerad programvara för
automatisk tonerbeställning. Härigenom har verksamheten alltid en ny toner
på plats innan den gamla tagit helt slut.
Vid autoorder levereras valfritt den toner, miljö toner eller original, som användes
i den aktuella skrivaren.